Vse, kar morate vedeti o plačilu posredniške provizije

V članku Ali lahko nepremičnino prodate ali kupite brez pomoči nepremičninske agencije ste si lahko prebrali več o prednostih, ki vam jih prinese sodelovanje. Morda ste že sklenili, da je pri tako pomembni življenjski naložbi, kot je prodaja ali nakup nepremičnine, to res edina prava odločitev. Občutek varnosti, gotovosti in navsezadnje zavedanje, da bo vse potekalo kot móra in pravno varno, je pri enkratnem življenjskem dogodku in velikih finančnih transakcijah zagotovo neprecenljiv.   

Mnogi posamezniki se ne odločijo za sodelovanje z nepremičninsko agencijo zaradi plačila posredniške provizije. Ob razumevanju tega, kaj je posredniška provizija, kaj zajema in zakaj se jo plača, boste spoznali, da je plačilo posredniške provizije pomembna naložba v varen nepremičninski posel in ne strošek. Nepremičninski posrednik posreduje med kupci in prodajalci na način, da sta obe strani na koncu zadovoljni in je tako (poleg vas) ključna oseba za dokončanje projekta.

Kaj je posredniška provizija?

Posredniška provizija je vnaprej določen finančni znesek, ki ga ob uspešni prodaji oz. nakupu (oddaji ali najemu nepremičnine) poravna naročnik storitve. Po zakonu torej provizijo plača tisti, ki je najel agencijo..

Kaj vključuje posredniška provizija in kateri stroški nepremičninskega posla so pokriti s plačilom posredniške provizije?

S plačilom posredniške provizije pokrijete vse stroške, ki so potrebni za uradni prepis nepremičnine, in plačate storitev, ki jo je opravil naš nepremičninski posrednik. Na tej točki bi se najbrž lahko strinjali s tem, da si vsak posameznik, ki svoje delo opravlja dobro in kakovostno, zasluži tudi ustrezno plačilo.

Provizija vključuje vse preteklo delo posrednika. To pomeni, da je za vas našel primerno nepremičnino ali ustreznega kupca, pomagal in svetoval pri pogajanjih, uredil vse pravnoformalne zadeve (primopredajo nepremičnine, pripravo pogodbe, notarsko overitev), vas opozoril na morebitne sumljive posle itd.

Kakšna je višina posredniške provizije?

Višina provizije je določena z Zakonom o nepremičninskem posredovanju in jo nepremičninska agencija lahko zaračuna le tistemu, s katerim je sklenila pogodbo o posredovanju.
  • Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene cene. Ta omejitev ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Višino plačila za posredovanje pri drugih pravnih poslih stranki uredita s pogodbo.
  • Pri najemnih pogodbah se stranki dogovorita glede višine provizije, ta znaša običajno do dve mesečni najemnini.  

Ali lahko nepremičninska agencija zahteva provizijo, ki je višja od 4 %?

Nikakor – niti v primeru, ko je nepremičnina prodana po višji ceni od prvotno dogovorjene. Tako ravnanje je namreč v nasprotju z zakonskimi določbami.

Ali je nepremičninska agencija upravičena do provizije, če stranki odstopita od pogodbe?

Da, nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
VRSTA POSLA
VRSTA NEPREMIČNINE
HIŠASTANOVANJEPOSLOVNI PROSTORPOSESTGARAŽAPOČITNIŠKI OBJEKT
REGIJA
OBMOČJE
CENA, ŠIFRA
Od: 0 €
Do: 3,000,000 €
išči
Iskalnik nepremičnin
Ekipa Mesto nepremičnin
Mesto nepremičnin d.o.o.
Podmilščakova 25
1000 Ljubljana
+386 1 507 10 60
+386 51 650 777
info@mestonepremicnin.si
*