Politika varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Mesto nepremičnin d.o.o., Podmilščakova ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mesto nepremičnin) ter pravicami Uporabnikov na tem področju.

Upravljalec osebnih podatkov je družba Mesto nepremičnin d.o.o., Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana.

Namen obdelave osebnih podatkov je obveščanje o aktualni ponudbi, prilagojeni posameznikovim uporabniškim nastavitvam in prikaz ponudbe ter oglasnih sporočil glede na posameznikove uporabniške nastavitve.

Obdelava podatkov temelji na soglasju, ki ga Uporabnik da Mestu nepremičnin.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne z elektronskim sporočilom poslanim na naslov info@mestonepremicnin.si.

Mesto nepremičnin lahko, če je to skladno z namenom, s katerimi se osebni obdelujejo po pravu EU in slovenski zakonodaji, posredujejo osebne podatke Uporabnikov: Osebni podatki se obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za namene, kot so opisani v tej Politiki.

Mesto nepremičnin zagotavlja Uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Mesto nepremičnin lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Mesto nepremičnin podaljša rok o vsakem takem podaljšanju obvesti Uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Mesto nepremičnin sprejema zahteve v zvezi s pravicami Uporabnika na elektronskem naslovu info@mestonepremicnin.si.

Mesto nepremičnin omogoča Uporabniko, naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Uporabnik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mestonepremicnin.si. Prav tako ima vsak Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Ta Politika je objavljena na www.mestonepremicnin.si in začne veljati 25. 5. 2018. 
 
;
VRSTA POSLA
VRSTA NEPREMIČNINE
HIŠASTANOVANJEPOSLOVNI PROSTORPOSESTGARAŽAPOČITNIŠKI OBJEKT
REGIJA
OBMOČJE
CENA, ŠIFRA
Od: 0 €
Do: 3,000,000 €
išči
Iskalnik nepremičnin
Ekipa Mesto nepremičnin
Mesto nepremičnin d.o.o.
Podmilščakova 25
1000 Ljubljana
+386 1 507 10 60
+386 51 650 777
info@mestonepremicnin.si
*