Oddajanje stanovanj in obdavčitev najemnin

Kdo mora oddati napoved za odmero dohodnine?

Oddajanje stanovanj je posel, ki se ga obravnava kot obdavčeno dejavnost. Davek na oddajo stanovanja morajo plačati tako rezidenti Slovenije (za vse dohodke, povezane z oddajanjem premoženja v najem z virom v Sloveniji ter izven nje) kot tudi nerezidenti  (za dohodke, povezane z oddajanjem premoženja z virom v Sloveniji).
 

Komu ni treba oddati napovedi za odmero dohodka iz oddajanja premoženja v najem?

  • vsem fizičnim osebam, ki oddajajo v najem pravnim osebam (večjemu podjetju ali samostojnemu podjetniku);
  • samostojnim podjetnikom, ki se štejejo za davčne plačnike;
  • vsem davčnim zavezancem, ki prek upravnikov oddajajo v najem skupne prostore v večstanovanjskih stavbah.


Kaj se šteje v dohodek?

V dohodek iz oddajanja premoženja se šteje le znesek najemnine, brez obratovalnih stroškov, ki jih za najeto nepremičnino plačuje najemnik.

Solastniki stanovanj so sorazmerno glede na lastniški delež v nepremičnini vezani na prejem dohodkov in morajo zato vsi izpolniti napoved za odmero dohodka iz oddajanja premoženja (tudi v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena le med enim izmed lastnikov in najemnikom, saj se šteje, da so vsi lastniki tudi lastniki premoženja, ki je vir dohodka).
 

Katere stroške je možno uveljavljati?

  • Pri stavbnih nepremičninah se avtomatsko priznajo 10-odstotni normirani stroški.
  • Najemodajalec lahko uveljavi tudi dejanske stroške (z računi, ki so naslovljeni nanj in na nepremičnino, ki se oddaja v najem).
  • Možne so olajšave pri večjih investicijah v adaptacije in vzdrževalna dela (investicije, ki presegajo 10 odstotkov najemodajalčevega dohodka od najemnine lahko pripomorejo k zmanjšanju davčne osnove tudi za več kot 10 odstotkov).
  • Priznani bodo stroški, ki so bili uporabljeni za ohranjanje uporabne vrednosti premoženja (pod pogojem, da se stanovanje oddaja opremljeno in je oprema popisana).
  • Pri zemljiščih se stroški ne priznajo.
 
Povzeto po: Turk J., B. (5. 11. 2018). Obdavčitev najemnin pri oddajanju stanovanj v najem. Vzajemnost, str. 8.

 
VRSTA POSLA
VRSTA NEPREMIČNINE
HIŠASTANOVANJEPOSLOVNI PROSTORPOSESTGARAŽAPOČITNIŠKI OBJEKT
REGIJA
OBMOČJE
CENA, ŠIFRA
Od: 0 €
Do: 3,000,000 €
išči
Iskalnik nepremičnin
Ekipa Mesto nepremičnin
Mesto nepremičnin d.o.o.
Podmilščakova 25
1000 Ljubljana
+386 1 507 10 60
+386 51 650 777
info@mestonepremicnin.si
*