Visoke zagrožene kazni za nevpis nepremičnine v register

Kaj moram kot lastnik nepremičnine vedeti o novi noveli, ki je spremenila način vpisa bistvenih podatkov v register nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije – GuRS?

Lastniki nepremičnin morajo od 22. novembra 2018 naprej za vpis podatkov v register nepremičnin pri geodetskem podjetju ali projektantu naročiti plačljiv geodetski elaborat. Slednji je obvezen tudi za vpis v kataster stavb.  Med bistvene podatke, ki morajo biti vpisani v register nepremičnin, spadajo podatki o legi, obliki stavbe, letnici gradnje (za nekatere manj bistvene podatke, kot so priključki, leto obnove in material nosilne konstrukcije, pa bo še zmeraj obstajala možnost brezplačnega vpisa prek vprašalnika, vendar bo morala geodetska uprava za spremembe izdati odločbo).

Za nevpis podatkov o nepremičninah bodo po novem višje tudi zagrožene kazni, ki se dvigujejo z najmanj 30 evrov na najmanj 300 evrov. Tako visoka kazen predstavlja približno enak znesek, kot bi ga za vpis v register plačal lastnik – vključno s pridobitvijo strokovnega geodetskega elaborata.
 

Kaj prinaša »prisilni vpis« nepremičnin v kataster?

Zaradi želje po usklajenih evidencah o nepremičninah bo od sedaj naprej geodetska uprava po uradni dolžnosti vpisovala podatke vseh tistih nepremičnin, ki jih ne bodo vpisali lastniki sami. Podatki bodo vpisani na osnovi terenskih pregledov, s čimer se bo usklajeval vpis v register nepremičnin geodetske uprave z vpisom v kataster stavb.  Za lastnike nepremičnin bo tak »samodejni« vpis s strani geodetske uprave predstavljal velik minus. Zaradi okrnjenih podatkov bodo ocenjeni podatki posplošeni in s tem bo večja tudi ovrednotena površina stavbe, posledično bo višja tudi posplošena tržna vrednost nepremičnine.
 

Kako bo geodetska uprava izvajala posplošeni »prisilni vpis«?

  • na osnovi znane tlorisne površine stavbe (zmanjšane za 10 odstotkov) in števila etaž,
  • iz izračuna površine stavbe ne bodo izključene debeline sten in nadstreškov,
  • za vse površine bo določena ena raba (recimo stanovanjska).


Zakaj je prišlo do sprememb na področju vpisovanja nepremičnin v register?

Spremembe prinašajo popolnejše, bolj usklajene in kakovostnejše nepremičninske evidence, na podlagi katerih bodo lažje določljive tudi vrednosti nepremičnin. Na osnovi teh vrednosti se bo v prihodnosti odmerjal nov nepremičninski davek. V drugi polovici leta 2019 bi z novimi vpisanimi podatki prvič v zgodovini pridobili celovit pregled dejanskih rab zemljišč na enem mestu, kar bo prav tako vplivalo na posamezne vrednosti nepremičnin.


Katere so še druge novosti pri vpisu nepremičnin v register?

  • Spremenil se bo vpis podatkov o lastnikih nepremičnin, ki bodo po novem prevzeti iz zemljiške knjige in ne več na podlagi izjav o lastništvu.
  • Zmanjšalo se bo število nekaterih nebistvenih podatkov o naboru dejanskih rab delov stavbe.
  • Z julijem 2019 bodo sledili še izbrisi nekaterih drugih nebistvenih podatkov, kot so: vrsta ogrevanja, kabelska televizija, parkirni prostori, kopalnice, kuhinje ipd.
Povzeto po: Kralj, M. (13. 11. 2018). V ospredju. Spreminjanje podatkov o nepremičninah po novem plačljivo. Dnevnik, str. 4.
VRSTA POSLA
VRSTA NEPREMIČNINE
HIŠASTANOVANJEPOSLOVNI PROSTORPOSESTGARAŽAPOČITNIŠKI OBJEKT
REGIJA
OBMOČJE
CENA, ŠIFRA
Od: 0 €
Do: 513,732,940 €
išči
Iskalnik nepremičnin
Ekipa Mesto nepremičnin
Mesto nepremičnin d.o.o.
Podmilščakova 25
1000 Ljubljana
+386 1 507 10 60
+386 51 650 777
info@mestonepremicnin.si
*